Identitat corporativa del 5 al 8

Identitat Corporativa

Logotips 5-8

El desenvolupament de les marques Àrea Sistema Nervioso Central de Ferrer Grupo, Igloo (estudi de disseny gràfic), Eduard Benito estratègies de comunicació i Más Vida de Carburos Metálicos segueixen la línia de l'apartat anterior i volen ser una mostra del desenvolupament de diferents projectes d'identitat corporativa.

Sense entrar en una explicació detallada de cada encàrrec, aquests "logos" han volgut projectar una imatge visual solida i atemporal, però també neta i contundent de cada projecte, amb l'objectiu de "sobreviure" al pas del temps sense veure compromesa la seva eficàcia comunicativa.

Adobe Photoshop, Illustrator i InDesign han estat el programari utilitzat per a la realització d'aquestes marques.