Ferrer Área Cardiología

Stand Grupo Ferrer Área Cardiología

La irrupció de nous suports visuals d'exposició en el mercat, ha suposat per al client final diferents possibilitats de promoció i de comunicació, amb l'avantatge d'un cost molt baix de producció i de transport.

Un de aquest suports de fàcil instal·lació i baix cost és l'expositor Maxibit. Amb una amplada superior als 5 metres i una alçada més enllà dels 2 metres, el departament de cardiologia de Grupo Ferrer va voler unificar tots els seus productes en una sola imatge, molt neta visualment, però que aconsegueix transmetre sensació de conjunt per a la seva línia de productes.