Presentación sutril_neo para Ferrer Grupo

Ferrer Internacional

Presentació Sutril Neo

Presentació en diapositives corresponent als efectes de la Torasemida (Sutril Neo) en pacients amb insuficiència cardíaca per cardiopatia hipertensa.

En aquest cas es va treballar amb els dos colors corporatius de la marca (verd i blau) com a fons per a cada diapositiva, fent servir una imatge molt neutra que permetés la inclusió de figures o gràfics amb gran quantitat de contingut, sense que això suposés perdre la imatge del producte que s'estava mostrant.

Per la realització d'aquest projecte es va utilitzar Microsoft PowerPoint per al muntatge de les diapositives i Adobe Photoshop i Illustrator per al disseny dels fons de les imatges.