estudio_cadi

Ferrer Área Cardiología

Díptic Estudio CADI

El díptic sobre l'estudi CADI (acrònim de "Características del Dolor Irruptivo") fa un breu anàlisi de dues pàgines sobre els resultats de una serie de pacients tractats amb opioides

L'objectiu primordial en el moment de realitzar aquest projecte va ser la realització d'una peça gràfica entesa com una eina de consulta per als professionals implicats en la lluita contra aquesta patologia.

A banda del disseny i maquetació del díptic, es va treballar la imatge visual de la paraula CADI seguint la mateixa aposta visual d'altres estudis d'aquest departament.