Imatge gràfica llibre 150 anys

Studi 75

Llibre Escola Infant Jesús 150 anys

L’escola Infant Jesús de Barcelona va celebrar els seus 150 anys d’història amb l’edició d’un llibre recull de les fites i els esdeveniments més importants durant cadascuna de les seves dècades.

Per a la realització del disseny d’aquest llibre, es va donar absoluta prioritat a la força de les imatges per sobre del text, el qual es va fer servir com a suport narratiu de les fotografies.

El lema de l’escola “150 años enseñando el futuro” es trasllada a una peça gràfica de gran potencia visual, que fa un viatge en el temps i mostra com va ser el futur que l’escola va voler planificar per a totes les persones vinculades amb el centre.