Imatge gràfica tríptic UFM Gaza Project

Union for the Mediterranean

Tríptic Gaza Strip Project

UFM participa activament en la millora de les zones menys afavorides del mediterrani. Una d'elles és la Franja de Gaza on l'escassetat de l'aigua és un mal endèmic. Per tal de mitigar aquest greu problema la organització va presentar un projecte de dessalinització de l'aigua del mar Mediterrani.

Una de les peces de comunicació que explicaven el projecte va ser aquest tríptic de mida Din A5, en el qual es va associar visualment la identitat corporativa de Union For the Mediterranean amb la imatge de l'aigua del mar.

El programari que es va fer servir per a la realització d'aquest projecte va ser Adobe Photoshop i Adobe Illustrator.