Imatge portada joc de rol Dracs

Joc Internacional

Portada Joc de Rol "Dracs"

L'editorial Joc Internacional, coneguda pels seus celebèrrims jocs de rol va publicar "Dracs" com una extensió del joc de rol mare "Aquelarre".

La il·lustració de la coberta del llibre vol reflectir l'univers fosc del món medieval, fent servir un estil de dibuix que fugi de la netedat del traç, per aconseguir aquest objectiu ha utilitzat recursos gràfics més propers a les textures visuals gràcies a tècniques de dibuix com el "grattage".

Com s'ha apuntat, la tècnica utilitzada per la il·lustració ha estat el "grattage", el qual posteriorment s'ha fotocopiat en paper de gramatge adient per tal que suportés l'ús de la tinta xina i del gouache.