poster nits clàssiques

Ajuntament de Barcelona

Poster Nits Clàssiques a Gràcia

L'any 2010 l'Ajuntament de Barcelona va canviar el disseny del seu cartell anual per a les Nits Clàssiques. El resultat va ser aquesta il·lustració de estil net i colors plans.

Durant les 3 edicions posteriors es va utilitzat la mateixa imatge i titular, adaptada al programa corresponent a cada any.