Ferrer Internacional

Díptic Abstract Citicolina

Els abstracts són estudis mèdics i cientifics que resumeixen una determinada patologia. Normalment están redactats per diferents investigadors i segueixen un patró de treball molt similar.

En aquest projecte es va voler treballar sobre una línia gràfica molt neta on es va donar més importància al contingut que a la forma. El resultat va ser una línia de petits catàlegs que van fer servir la mateixa coherència gràfica, aportant cohesió visual al projecte