imatge grafiga del futllet corporatiu Nou-U

Nou-U

Brochure Corporativa

La paraula MICE correspon a l'acrònim en anglès per al turisme de reunions, incentius, congressos i exposicions.

L'empresa-aplicació informàtica NOU-U va néixer amb l'objectiu de donar servei a tots els agents de l'univers MICE i d'aquesta forma posar en contacte als clients i proveïdors que en formen part.

A banda del programari en si mateix, NOU-U va precisar d'un fulletó corporatiu per presentar-se al sector i poder explicar de forma detallada els serveis que podia oferir als seus membres. Per aquest motiu es va dissenyar aquesta brochure que, amb una imatge visual molt neta pretén transmetre al potencial client la màxima quantitat informació sense caure en l'excés gràfic.

El programari utilitzat per realitzar aquest projecte va ser Adobe Photoshop i Adobe InDesign.