B. Braun

Aminoglucósidos B. Braun "Listos para usar"

B. Braun Medical és una empresa multinacional que produeix i suministra medicaments i productes medicoquirúrgics a hospitals i centres mèdics.

El medicament aminoglucòsids B. Braun destaca sobre la resta de productes del seu segment per la senzillesa i efectivitat en la seva aplicació. Sense passos intermitjos.

Aquest valor afegit es va voler reflectir a la campanya de publicitat mitjançant una metàfora visual amb tres corredors d'atletisme en una cursa impossible. El guanyador és el que corre sense haver de saltar les tanques, les quals simbolitzen els passos intermitjos que han de fer els altres medicaments