lloc web flux

Flux Ingenieros

Disseny lloc web Flux

Un cop realitzat el redisseny de la identitat corporativa per a Flux Ingenieros, es va procedir a desenvolupar el lloc web de la companyia.

La línia de treball triada per aquest projecte va apostar per mantenir els colors corporatius de la marca, la tipografia i el seu símbol com a elements identificatius del lloc web, d'aquesta forma la nova identitat corporativa de Flux Ingenieros S.L. va prendre forma en un context molt potent visualment, com és el que exposa el seu website.

El software triat per a implementar el lloc web va ser Adobe photoshop, Illustrator i InDesign.