poster citicolina para Ferrer Grupo

Ferrer Internacional

Poster Citicolina

Cartell de petit format que mostra els avantatges que proporciona l'ús de la citicolina en el tractament de la hemorràgia intracerebral.

Al tractar-se d'un estudi molt formal sobre aquesta substància, es va voler dinamitzar l'aspecte visual de la peça gràfica amb colors vius i formes arrodonides, amb l'objectiu de fer més amable la seva lectura.

El programari que es va fer servir per la seva realització va ser Adobe Photoshop i Adobe Illustrator.